Våre grunnleggende verdi er:

Kristus sentrert og Bibel basert

Vi tror at kirkeplanting er Guds initiativ og at det er Kristus selv som bygger hans kirke. Derfor er Bibelens autoritet avgjørende for innholdet i M4 -prosesser og verktøy. Vi tror kirkeplanting må gjøres etter Den Hellige ånds ledelse gjennom bønn, tilbedelse og disippelskap til Jesus Kristus.

Verdier vi verdsetter:

1

Misjon

Kristus ble sendt av Gud. Vi tror at Gud også ønsker å sende ut oss – til å elske mennesker, dele livet vårt med dem og vitne om Jesus. Vi ønsker å nå flere mennesker med Jesu Kristi evangelium.

Guds rike fokusert

Vi ønsker å praktisere kirkeplanting på en måte som gjør at Gud kan starte en bevegelse av sunne reproduserende kirker som ærer ham og påvirker samfunnet. Vi har et Gud rike fokusert tankesett. Derfor ønsker vi åndelig enhet som søker å jobbe med forskjellige kirkesamfunn, organisasjoner og akseptere forskjellige modeller for kirkeplanting.

Relasjonsbasert

Vi tror at Gud prioriterer relasjoner fremfor alt annet. Vi tror at hele Guds visdom er skjult i hele Kristi legeme – hans kirke. Vi ønsker å oppføre oss på en måte som verdsetter relasjoner høyt, samtidig som vi har det gøy mens vi gjør Hans arbeid.

Konsekvent fremgang

Vi tror at arbeidet til Guds rike må gjøres utmerket. Vi vil motstå fristelsen til å tro at vi har “fått det til”. Vi vil lære av våre feil, oppsøke og lytte til tilbakemeldinger fra andre mens vi fortsetter å endre og forbedre måten vi tjener Gud og hans folk.