Perusarvomme on:

Kristus-keskeinen ja Raamattuun perustuva

Uskomme, että seurakunnanistutus on Jumalan aloitetta ja että Kristus itse rakentaa seurakuntaansa. Siksi Raamatun auktoriteetti on olennainen M4:n prosessien ja työkalujen sisällölle. Uskomme, että seurakunnan perustamisen tulee tapahtua Pyhän Hengen johdatuksen mukaisesti rukouksen, palvonnan ja Jeesuksen Kristuksen opetuslapseuden kautta.

Tärkeimmät arvomme ovat:

1

Missiokeskeinen

Uskomme, että kuten Jumala lähetti Kristuksen, niin myös meidät on lähetetty – rakastamaan ihmisiä ja jakamaan elämämme heidän kanssaan ja todistamaan Jeesuksesta. Haluamme tavoittaa enemmän ihmisiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla.

Valtakuntamentaliteetti

Haluamme harjoittaa seurakuntien istuttamista tavalla, joka sallii Jumalan käynnistää terveiden moninkertaistavien seurakuntien liikkeen, joka ylistää Häntä ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Meillä on valtakuntamentaliteetti ja siksi pyrimme hengelliseen ykseyteen pyrkien työskentelemään eri kirkkokuntien ja järjestöjen kanssa ja hyväksymään erilaisia seurakunnansitutusmalleja.

Suhteisiin perustuva

Uskomme, että Jumala asettaa suhteet etusijalle. Uskomme, että Jumalan täysi viisaus on kätkettynä koko Kristuksen ruumiiseen – Hänen seurakuntaansa. Haluamme käyttäytyä tavalla, joka arvostaa suhteita ja pitää hauskaa tehdessämme Hänen työtään.

Jatkuva kehittäminen

Uskomme, että valtakunnan työ on suoritettava erinomaisesti. Vastustamme kiusausta ajatella, että olemme perillä. Opimme virheistämme, etsimme ja kuuntelemme muiden palautetta, kun jatkamme palvelutapojemme kehittämistä ja parantamista.