M4 Team Process

Yleistä

M4 Team Process (suom. tiimiprosessi) on kaksivuotinen koulutus, jonka tarkoituksena on auttaa seurakunnan istuttajaa ja hänen tiimiään menestymään istutuksen ensimmäisinä vuosina. Menestys tarkoittaa, että koulutusprosessin päätteeksi istutustiimillä on valmiudet perustaa terveen, lisääntyvän, Jumalaa ylistävän ja yhteiskuntaan vaikuttavan seurakunnan. Koulutus on rakennettu neljän lähetyskäskystä (Matteus 28:18-20) kumpuavan aiheen päälle: Master, Mission, Multiplication ja Movement.

M4 Team Process -koulutukseen on sisäänrakennettu neljä merkittävää elementtiä: arviointi, valmennus, fasilitointi ja verkko-oppiminen.

Arviointi

M4 Team Process alkaa siitä, että seurakunnanistuttaja käy läpi tiukan arviointiprosessin. Tämä ei ole hyväksytty/hylätty arviointi, vaan se antaa rehellistä ja yksityiskohtaista palautetta seurakunnanistuttajalle hänen kokemuksistaan neljällä pääalueella: kutsumus, luonne, kemia ja pätevyys.

Arviointiprosessi koostuu itsearvioinnista ja arviointihaastattelusta, jota johtaa koulutettu arvioijatiimi. Lopuksi seurakunnanistuttajalle esitetään yhteenvetoraportti, jossa on arvioijien keskeiset havainnot ja suositukset. Nämä havainnot voivat tarjota hyvän lähtökohdan valmennukselle.

Valmennus

M4 Coaching (valmennus) on kahdenkeskinen suhde seurakunnanistuttajan ja hänen valmentajansa välillä auttaakseen seurakunnanistuttajaa ja hänen tiimiään siirtymään sieltä, missä he ovat, sinne, missä he uskovat, että Jumala haluaa heidän olevan seuraamalla Hengen johdatusta tehden heistä enemmän. Kristuksen kaltaisia.

Valmentajan tehtävänä on tuoda esiin mitä Pyhä Henki on osoittanut ja auttaa seurakunnanistuttajaa ja hänen tiimiään olemaan kuuliaisia sille, mitä Jumala sanoo heille. Valmentaja pyrkii auttamaan seurakunnanistuttajaa olemaan tehokkain mahdollinen johtaja ja samalla auttaa tekemään istutusprojektista mahdollisimman tehokkaan.

Fasilitointi

Yksi koulutuksen avainkomponenteista on Learning Community -kokoontuminen. Learning Community on yhteistyöprosessi, jossa avainhenkilöt käyvät parhaat keskustelut tärkeimmistä aiheista, jotka tuottavat toivottuja tuloksia.

Fasilitaattori on henkilö, joka varmistaa, että tämä prosessi alkaa hyvin, sujuu sujuvasti ja päättyy siihen, että jokaisella tiimillä on selkeä toimintasuunnitelma siitä, mitä he aikovat tehdä seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Online -ympäristö

Online -ympäristö koostuu noin 80 opetusvideosta ja haastatteluista kokeneiden seurakunnanistuttajien kanssa. Aiheina ovat eurooppalaisen kontekstin olennaiset seurakunnanistutukseen liittyvät asiat. Osallistujan käydessä kurssia läpi, he voivat pohtia omaa oppimistaan sekä sitä, kuinka se voisi soveltua omaan kontekstiin. Kurssia täydentää työkirja, jossa on dynaamisia yksilö- ja tiimitehtäviä. Se tarjoaa tilaa henkilökohtaisten pohdiskelujen kirjoittamiselle ja toimii henkisen kehittymisen työkaluna.