Našimi základními hodnotami jsou:

Následování Krista a úcta k Písmu

Věříme, že zakládání sborů je Boží iniciativa a že Kristus sám buduje svoji církev. Proto je základem obsahu a vyučování M4 autorita Písma. Věříme, že se zakládání sborů musí dít skrze vztah ke Kristu v modlitbě, uctívání a učednictví a pod vedením Ducha Svatého.

K našim dalším klíčovým hodnotám patří:

1

Misijní poslání

Věříme, že stejně jako Bůh poslal Krista, jsme i my posláni – milovat lidi, sdílet s nimi svůj život a svědčit o Ježíši. Chceme oslovit více lidí evangeliem Ježíše Krista.

Mentalita Království

Chceme zakládat sbory takovým způsobem, abychom Bohu nebránili rozvinout hnutí zdravých reprodukujících se sborů, které budou reflektovat to, jak úžasný Bůh je, a budou také ovlivňovat své okolí. Chceme mít mentalitu Království, a proto usilujeme o duchovní jednotu a snažíme se spolupracovat s různými denominacemi, organizacemi a přijímat různé modely zakládání sborů.

Vztahy především

Věříme, že Bůh chce, abychom si vztahů cenili více než jiných věcí. Vším, co děláme, chceme dávat najevo, jak moc nám na nich záleží. Věříme, že plná Boží moudrost je ukryta v celém Kristově těle – jeho církvi. Také myslíme, že je možné a dobré si společně při naší práci užít i trochu legrace.

Trvalá snaha dělat věci lépe

Pokud pracujeme pro Boží království, chceme odvádět tu nejlepší práci. Nechceme propadnou iluzi, že se již nemusíme učit nové věci. Chceme se učit ze svých chyb, hledat a naslouchat zpětné vazbě ostatních, abychom i nadále měnili a zlepšovali cesty, jakým sloužíme Bohu a jeho lidu.