Týmový proces M4

Co M4 nabízí?

M4 nabízí cca 30 měsíční tréninkový proces pro zakladatelské týmy založený na zkušenostech se zakládáním sborů v ČR i dalších Evropských zemích. Poskytuje inspirativní prostředí pro zakladatele a jejich týmy, které je vytvořeno tak, aby pomohlo týmům zakládat zdravé a misijní sbory a úspěšně projít procesem zakládání v prvních 2-3 letech nového společenství.  Týmový proces kombinuje víkendová setkání, online kurz, pravidelný koučink a doprovázení v konkrétních krocích založení sboru.

Další běh od dubna 2024

Pokud zvažujete založení nového sboru, dáváte dohromady tým nebo jste již v prvních fázích založení sboru, ale třeba i pokud máte nový tým, který obnovuje stagnující stanici, Týmový proces M4 vám může pomoci vyjasnit si klíčové otázky, inspirovat se od dalších zakladatelů a týmů a vyvarovat se zbytečných chyb. M4 nabízí nejen obsah vycházející z praxe, ale také proces a mentorskou podporu. Níže najdete podrobnější informace k dalšímu běhu tréninku M4 pro týmy, co konkrétně trénink nabízí, časový rámec i podrobnosti k registraci.

Identifikace a hodnocení zakladatelů (Assessment)

V M4 věříme, že pro založení zdravého sboru je klíčové identifikovat správné a Bohem povolané zakladatele. Zároveň, pokud je zakladatel ženatý/vdaná, potřebuje podporu své manželky/manžela. Před začátkem každého školícího cyklu M4 proto zveme každého vedoucího týmu s jeho manželkou/manželem na hodnotící rozhovor (Assessment), který jim může dát zpětnou vazbu na 13 pro zakládání sborů klíčových oblastí. Zpráva z tohoto rozhovoru pomáhá zakladatelům lépe pochopit své slabé a silné stránky a výzvy, kterým může potenciálně čelit při zakládání sboru, do něhož byl povolán. Samotný rozhovor se zaměřujeme na 4 oblasti – povolání, charakter, schopnosti a “chemii”. Na základě tohoto rozhovoru obdrží každý zakladatel sboru zprávu a sadu doporučení. Zde můžete vyplnit online dotazník, který formou sebehodnocení předchází samotnému rozhovoru:

Koučink

Zakládání sborů v ČR není lehká práce. Každý tým a jeho vedoucí proto mají v M4 svého kouče, který je doprovází a pomáhá jim během celého procesu formou pravidelných setkání a rozhovorů. Koučové pomáhají zakladatelům v jejich osobním rozvoji i ve výzvách, které přináší jejich konkrétní projekt založení nového sboru. Koučové pomáhají týmům v naplňování jejich akčních plánů a poskytují jim zpětnou vazbu, inspiraci a vykazatelnost. Koučink pomáhá zvýšit efektivitu zakládání sborů více než jakýkoliv jiný aspekt.

Learning community – aneb učíme se trochu jinak

Pojmem „Learning community“ v rámci M4 rozumíme sérii interaktivních víkendových setkání, kde se zakladatelské týmy skrze kvalitní podněty od řečníků z praxe, relevantní moderované rozhovory, práci ve skupinách a vzájemnou inspiraci mohou zaměřit na pro ně nejpodstatnější témata a priority pro další období. Všichni jsme zároveň učitelé i studenti, každý má možnost hledat řešení a odpovědi, které sedí do jeho situace, ale také se inspirovat různými modely. Frontální vyučování je doplněno vícesměrným učením, ale také vzájemnými modlitbami a časem pro naslouchání Bohu.

Online část Týmového procesu M4

Online část tréninku se skládá z přibližně 80 výukových lekcí a rozhovorů se zkušenými zakladateli sborů z evropského prostředí na relevantní témata týkající se zakládání sborů. Jak každý účastník prochází kurzem, může se zamyslet nad vlastními poznatky a také nad tím, jak by se mohly uplatnit v jeho kontextu. Kurz je doplněn Deníkem s individuálními a týmovými úkoly. Ten poskytuje prostor pro zaznamenání osobních reflexí a slouží jako nástroj duchovní formace.